Vnitřní režim školy

6,15   -   8,45
scházení  dětí, ranní hry

8,45   -   9,00
svačina

9,00   -   11,45
dopolední  tématická  činnost, pobyt  venku        
11,45   -   12,00
hygiena, příprava na oběd  

12,00   -   12,30
oběd

12,30   -   14,00
odpočinek, klidové  činnosti

14,00   -   14,30
hygiena, odpolední svačina

14,30   -   16,15
odpolední zábavné činnosti


Režim  dne je  průžný,  přizpůsobuje  se konkrétním  denním  činnostem.

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707