Informace o nás

Provoz MŠ: 6,15  -   16,15
Počet pedagogů: 12

Asistent pedagoga: 1

Školní asistent: 1
Počet provozních zaměstnanců: 7
Kapacita MŠ: 150 dětí
Kapacita školní jídelny: 210
Počet tříd: 6

1 třída speciální pro děti s vadami řeči
1 třída s křesťanskýn zaměřením na odloučeném pracovišti
4 třídy klasické


Mateřská škola je umístěna v sídlištní zástavbě města Semily. Okolo celé školy je rozlehlá zahrada. Plot je osázený tujemi a keři, které tvoří přirozenou přírodní stěnu od okolí.

Budovy MŠ. Areál tvoří dvě budovy spojené zatepleným tunelem. V budově blíže u silnice tzv.hospodářské jsou v prvním patře dvě oddělení MŠ. Nejmenší děti  ve třídě Sluníčko, děti s vadami řeči ve speciální třídě Kytička, kancelář vedoucí ŠJ. V přízemí se nachází kuchyň se zázemím, dílna, sklad, sušárna částečně využívaná jako šatna pro uklízečky,kotelna a prádelna.
Ve druhé budově jsou umístěné tři oddělení MŠ . V přízemí  třída mladších dětí v oddělení  Kuřátka , tři šatny pro děti a zázemí pro učitelky. V prvním patře dvě třídy smíšené střední a předškolní věk v oddělení Motýlek a Čtyřlístek.

Zahrada MŠ je vybavena třemi pískovišti, dřevěnými průlezkami z Tomových parků, množstvím sportovního náčiní , zahradními hračkami, koloběžkami a motokárami. Prostory zahrady umožňují dětem rozmanité sportovní a herní vyžití.

Personální obsazení. V mateřské škole pracuje 12 kvalifikovaných učitelek, asistentka pedagoga, školní asistentka. Každé oddělení má své specifické zaměření podle dovedností a vzdělání učitelek.Vedení MŠ podporuje aktivity a iniciativu učitelek při získávání nových poznatků v prohlubování vzdělávání ve specifických oblastech předškolní výchovy.

Provozní zaměstnanci. V mateřské škole pracuje údržbář a dvě uklízečky.Stravování zajišťuje vedoucí stravování, kuchař a dvě pomocné síly, z nichž jedná má hlavní náplň v obstarávání pěti kuchyněk –výdejen jídla pro děti.Provozní personál je stabilní. Spolupráce všech zaměstnanců v pozitivním jednotném působení na děti je velice dobrá.

Odloučené pracoviště třída Ovečky s křesťanským zaměřením je umístěna v samostatné budově se zahradou v dosahu hlavní budovy. Do křesťanské třídě docházejí děti převážně z věřících rodin. Je to smíšené oddělení. Pracují zde dvě učitelky . Stravování zajišťuje kuchyň v MŠ Luční. Zahrada je vybavena jedním pískovištěm, dřevěnnými průlezkami.

Mateřská škola se snaží po všech stránkách zabezpečovat klidné, pohodové prostředí pro děti, s mnoha rozmanitými činnostmi. Umožňuje všem dětem optimálně rozvinout všechny předpoklady a pomáhá jim utvářet vstřícný a pozitivní vztah ke světu.
 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707