Šablony OP JAK pro MŠ Luční

A3-plakat-publicita.pdf 

Projekt
ŠABLONY III OP VVV PRO MŠ
LUČNÍ
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/00205
45
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora
rozvojových aktivit.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzděláPlakát o velikosti A3_barevný.pdf (73,1 kB)

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707