ŠKOLNÍ PROGRAM AKCÍ PRO DĚTI 2022 - 2023

TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

SLUNÍČKO: pěstují u dětí přátelské vztahy, rozvíjí aktivně řeč dětí, naplňují potřeby dítěte ze strany učitelky s ohledem na intenzivní osobnostní a sociální rozvoj. 3-4 roky

KYTIČKA: pozitivně přijímají a akceptují dítě,  rozvíjejí sociální dovednosti, podněcují děti ke spontánnímu mluvnímu projevu, zaměřují se na rytmická, dechová a pohybová cvičení, SPECIÁLNÍ  TŘÍDA

KUŘÁTKA: dítě se nejlépe učí tomu, co prožívá při hře a činnosti. 4-5 let

MOTÝLEK: vzbuzují u dětí zájem o hudební činnosti, podporují kladný vztah k hudbě hrou na zobcovou flétnu. Zaměřují se na další hudební formy – hudební pohádky. Rozvíjejí estetické cítění dětí. 5-7 let

ČTYŘLÍSTEK: přístup k dětem zaměřují na výchovu ke svobodě, vytvářejí v dětech pocit uvolnění, radosti, pocit jistoty a úcty sama k sobě, k pozitivnímu vztahu k ostatním, podněcují dětskou zvídavost, rozvíjejí fantazii, intenzivně rozvíjejí estetickou výchovu. Se stavebnicí Lego utvářet schopnost týmové spolupráce. 5-7 let

OVEČKY KŘESŤANSKÁ TŘ: podporuje v dětech duchovní a mravní citlivost. Výchova směřuje k poznání, že posloucháme Boha, který nás má rád a chce, abychom byli dobří. Vytváří dostatečný prostor pro spontánní hravý projev dětí a poskytuje co nejvíce podnětů a prožitků. Využívá prvky zážitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta. Heterogenní třída 3-7 let

 

 

       PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

POSTUPNĚ BUDE AKTUALIZOVÁN.
 

  Září  -  vycházky do blízkého okolí

          -  návštěva knihovny: poznáváme nové knížky

          -  návštěva muzea

          -  pěší výlet na Riegrovu stezku

          -  sportovní hry na stadionu

          -  celoroční zapojení do projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - cvičení

          -  uctění památky Sv. Václava - KŘESŤANSKÁ TŘÍDA

 

Říjen  -  sběr kaštanů, žaludů a dalších podzimních plodů

          -  návštěva knihovny

          -  výroba a pouštění draků

          -  péče o školní zahradu - úklid listí

          -  zdobení zahrady strašidýlky, skřítky, přírodninami, dýněmi

          -  18.10.2022 společné dlabání dýní s rodiči od 15.00

 

Listopad -  keramická dílnička v Domě dětí 

               - oslava svátku SVATÉHO MARTINA: pečení Martinů, výroba lucerniček

               - 23.11.2022 VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ  

 

 

Prosinec - ADVENT: výzdoba tříd, zvyky, pranostiky, koledy

               - výroba ozdob, zdobení vánočního stromečku

               - 2.12.2022 Barborka: předvánoční nadílka pro děti

               -  keramická dílnička v Domě dětí

               - 12.12.2022 pečení cukroví

               - 15.12.2022 VÁNOČNÍ BESÍDKY v jednotlivých třídách

                       od 14.40 - SLUNÍČKO, KYTIČKA

                       od 15.00 - KUŘÁTKA, MOTÝLEK, ČTYŘLÍSTEK, OVEČKY

               - 22.12. vystoupení v domově pro seniory

               - návštěva muzea - betlém

 

Leden     - 6.1.2023 návštěva TŘÍ KRÁLŮ s nadílkou hraček pro děti v MŠ

               - 12.1.2023 keramická dílnička v Domě dětí - tř. Kuřátka

               - 26.1.2023 loutková pohádka Karkulka a Smolíček pro předškolní děti

               - zimní radovánky

Únor       - 9.2. 2023 keramická dílnička v Domě dětí - tř. Ovečky

               - 14.2.2023 pohádka v KC Golf - O zlaté rybce

               - 16.2.2. KARNEVAL V MŠ

Březen   -  9.3. keramická dílnička v Domě dětí - tř. Kytička

               - 14.3. návštěva KINA - Pásmo pohádek pro děti

               -  20.3. VÍTÁNÍ JARA V ZELENÉM

               -  22.3. ukončení plavání v Jilemnici

Duben    - chystáme se na VELIKONOCE - tradice a zvyky

               - 13.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8.30 do 11.30

               - 14.4. návštěva knihovny

               - 18.4. den prevence s policií

               - 19.4. sportovní dopoledne v SC Semily

               - 20.4. keramická dílnička v Domě dětí - třída KUŘÁTKA

               - 25.4. divadelní pohádka s preventivním programem v kině - předškoláci

               - 28.4. dopolední pálení čarodejnic

Květen    -  4.5. exkurze k hasičům

               - 10.5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ od 8.00do 15.00

                - 11.5. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

               - 16.5BESÍDKY K SVÁTKU MAMINEK v jednotlivých třídách

                          od 14.40 - SLUNÍČKO, KYTIČKA

                          od 15.00 - KUŘÁTKA, MOTÝLEK, ČTYŘLÍSTEK, OVEČKY

               - 18.5. keramická dílnička v Domě dětí - třída SLUNÍČKO

               - 24.5. vystoupení v domově pro seniory

               - 25.5. výlet třídy OVEČKY, KUŘÁTKA, KYTIČKY

Červen    -  1.6. OSLAVA SVÁTKU DĚTÍ - zábavné dopoledne na zahradě

                 - 7.6. sportovní dopoledne na stadionu

                -   14.6. Armádní den - Ostrov

                 -  15.6. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOURODINU od 14.45 na zahradě MŠ

                -  19.6. výlet třídy MOTÝLEK, ČTYŘLÍSTEK, SLUNÍČKO

                -  20.6. pohádka v KC Golf

                -  21.6. vystoupení klauna CIK - CAK

                 - 22.6. ZÁVĚREČNÉ LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY od 15.00 na zahradě MŠ

                 - 27.6. dopolední opékání na závěr školního roku

VÝBĚROVÉ ČINNOSTI PRO DĚTI:
Plavání v plaveckém bazénu v Jilemnici 1.lekce 11. 1. 2023
leden - březen 
 
 
 
 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707