Personální obsazení

S kým se děti v mateřské škole setkávají:

 

Oddělení SLUNÍČKO – nejmladší děti 3-4 roky

  • paní učitelky  Mgr. Vendula Mařasová, Jitka Matějová

 

Oddělení KYTIČKA – speciální třída pro děti s vadami řeči

  • paní učitelky Bc. Jana Hojcsková, Mgr.Jarmila Stránská
  • asistentka pedagoga Jana Stránská, DiS.

 

Oddělení KUŘÁTKA – střední věk 4-5 let

  • paní učitelky Bc. Michaela Mušková, Karolína Melichová

 

Oddělení MOTÝLEK – předškolní věk 5-7 let

  • paní učitelky Radka Hypšmanová, Bc. Lucie Moťovská

 

Oddělení ČTYŘLÍSTEK – předškolní věk 5-7 let

  • paní učitelka Marcela Poncová, paní ředitelka Milena Skrbková

 

Oddělení OVEČKY s křesťanským zaměřením – smíšené oddělení 3-7 let

  • vedoucí paní učitelka Bc. Ludmila Nosková, DiS., paní učitelka Mgr. Eva Novotná
 

Školní asistentka:

 Veronika Kišová

 

O zdravou a chutnou stravu se starají:

Stanislava Pošepná – vedoucí ŠJ

Jan Smetana – kuchař

Jana Barešová – pracovnice ŠJ

Renata  Ouhrabková – pracovnice ŠJ

 

O čistotu a pořádek se starají:

Klára Jakubů

Dagmar Becková

 

Opravy, údržba ,zahradnické práce:

Petr Kroupa

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707