Kontakt

Název organizace

Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace

 

Sídlo organizace:

Pekárenská  468, 513 01 Semily


Právní forma: Příspěvková organizace
IČO : 70 939 331
IZO: 107 586 771
Identifikátor zařízení: 600 098 893

Součásti školy: školní jídelna
IZO šk.jídelny: 102 890 102
Odloučené pracoviště: Pekárenská  89,  513 01 Semily


Zřizovatel: Město Semily
Sídlo zřizovatele: Husova  82, 513 01 Semily
IČO zřizovatele: 00 276 111
Kontakty: tel. 481 629211, e-mail: musm@semily.cz


Ředitelka zařízení: Milena Skrbková
Kontakt: tel. 481 625 062, 731 443 707, e-mail:  mslucni.semily@seznam.cz 

 

email jednotlivých tříd:

MOTÝLEK: motylekmsl@seznam.cz

ČTYŘLÍSTEK: ctyrlistekmsl@seznam.cz

KYTICKA: kytickamsl@seznam.cz

OVECKY: oveckymsl@seznam.cz

KUŘÁTKA: kuratkamsl@seznam.cz

SLUNÍČKO: slunickomsl@seznam.cz


Právní forma: právní subjekt od 1.1.2002
Datum zařazení do sítě: 1.1.2004                                                                                            

Kapacita školy: 150 dětí
Kapacita šk.jídelny: 210 jídel

 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707