Stravování

Děti mají zajištěno celodenní stravování dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Vaříme podle zásad zdravé výživy.
Jídlo se připravuje ve školní kuchyni každý den z čerstvých potravin.Podporujeme děti, aby si vyzkoušely co nejširší výběr jídel a chutí a tak zařazujeme nové recepty a používáme méně známé potraviny jako kuskus, musaka , pohanka, luštěniny,ryby.Děti pravidelně dostávají ovoce  a zeleninu.
V mateřské škole je pro děti zajištěný celodenní pitný režim.Děti stolují společně ve třídě u stolečků.Před jídlem si myjí ruce, učí se poděkovat a popřát dobrou chuť, uklidit si po sobě nádobí.Malé děti začínají jíst lžící, velké se učí používat příbor.

Kuchyň vaří i pro cizí strávníky, kteří si oběd odnášejí v jídlonosiči domů.

Rodiče mohou odhlásit dítě z docházky do 7.30 hod.ráno. V případě nemoci dítěte mají rodiče možnost si první den oběd vyzvednout od 10.45 – 11.30 hod. u vchodu do hospodářské budovy do vlastních jídlonosičů.
Omluvit dítě lze na telefonu 481 625062, mobil 731 443 707, nebo poslat SMS.

Výše stravného:
 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci školy zařazení do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

 

Finanční norma potravin dle věkových skupin – cena stravného (uvedena včetně ceny nápojů).

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník

1. Strávníci 3- 6 let

Přesnídávka

11,- Kč

Oběd

21,- Kč

Svačina

11,- Kč

Celkem (celodenní)

43,-Kč

   

2. Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka

 12,- Kč

Oběd

 22,- Kč

Svačina

 11,- Kč

Celkem (celodenní)

 45,- Kč

 

 

 

3. Cizí strávníci - Oběd

  83,- Kč

 

 

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707