Nový školní rok je za dveřmi

31.08.2019 00:00

Několik rad,které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 • Promluvte si s učitelkou o POSTUPNÉ ADAPTACI  na nové prostředí.
 • MLUVTE S DÍTĚTEM o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  Vyhněte se negativním popisům, jako „ tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nebude nikdo bavit“ apod.
 • VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI v hygieně, při jídle, v oblékání.
  Nebude zažívat špatné pocity, že se neumí najíst lžící, dojít si na záchod, obléknout si základní oblečení.
 • ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ. Při opuštění domova řekněte s rozhodností, že odcházíte, ale že se vrátíte.Dítě musí mít pocit jistoty, že se na vás může spolehnout. Chybou je nemluvit s dítětem o odloučení a nedodržet slib.Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se prohlubuje.
 • UJISTĚTE DÍTĚ,  že s ním sdílíte jeho obavy z nástupu do školky, ale že mu věříte, že to zvládne.Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte.Pokud má dítě do školky chodit rádo, musí mít k ní kladný vztah.Nikdy dítěti školkou nevyhrožujte.
 • PLŇTE SVÉ SLIBY, neslibujte, co nemůžete splnit.Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 • BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ.Pokud dítě bude při rozloučení plakat, neprodlužujte dobu odloučení.Ovšem neodcházejte ani narychlo bez rozloučení, tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 • Dejte dítěti s sebou NĚCO DŮVĚRNÉHO z domova- plyšáka, hračku, kapesník…
 • ZBAVIT SE SVÉ ÚZKOSTI znamená zbavit dítě jeho úzkosti.Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do mateřské školy.Případně se dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má menší problém.Děti dokážou velice citlivě poznat projevy strachu u rodičů.
 • NESLIBUJTE PŘEDEM ODMĚNU za pobyt ve školce.Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí.Přidá se strach z toho, že selže a odměnu nedostane.Pokud ve školce proběhne všechno v pohodě pochvalte dítě a můžete to s ním oslavit.Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak odměnu vyžadovalo každý den.


CO  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÍTĚTI  PŘINÁŠÍ

Dítě se učí žít a jednat v dětské skupině, komunikovat nejen a vrstevníky, ale respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky,učí se hrou,prostřednictvím prožitků a běžných denních situací, učí se řešit jednoduché problémy, čímž se rozvíjí jeho intelekt,řečové i tvořivé dovednosti.Nezastupitelnost mateřské školy je v pomoci sociálnímu a emociálnímu rozvoji dítěte respektováním jeho individuality.Mateřská škola je místem, kde je dítě vedeno k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí.

Zpět

Kontakt

Mateřská škola Luční Semily
Pekárenská 468, 513 01 Semily

Tel.: 481 625 062 | 731 443 707